Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERBEN IGB£ NEDERLANDEN»

Wysbogeerte, welke Heer aldaar in den hoogen Ouderdom van eenennegentig Jaaren overleed. — Mid'er vyl vvarerj de Heeren Com» misfarisfen van zyne Hoogheid 5 irgevolgcn va* harren Last en Magtiging, enter voldoening van het Befluit der Staaten van Holland , voordgegaan met het veranderen d'r Regecringen in de Noord Hollandfche Steden,° en hadden zulks in deeze Maand, op den voorigen voet, te Enkhuizen, Edam, Monnik, kendam en Mcdenblik verrigt. In dc Stad Edam waren nogthans de Heer Hoofdofficier de Burgemeesteren cn Schepenen, en de Staatsdienaars dier Stad in hunne Posten aangebleven en bevestigd. Zo veel geluk mogt

den bekenden Jonkheer Robbert 'Jasper Baron van der Capellen tot den Marsch. riet gebeuren, welke in tegendeel, by den IW van Gelderland een zwaar Vonnis onderging, bet welk den sgtften Augustus, te Ar nier* l met open Deuren uirgefproken wierd, en waas by dien Heer fchuldig verklaard zynde van de misdaaden van Majefteitfehennis, oproerigheid en over zulks aan zodaanige beoze daaden-* K6 w,{'

Sluiten