is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«ftff> GESCHIEDENISSEN DES,

aandeed van Yveraars voor de Staatsgefteldheid te noemen te verontfchirldigen." De aart der gedaane eisfclien en bedreigingen, de woe» lingen der bekende 'Roervinken , bewezen ge« noegzaam , onder welke klasie van Lieden men het kwaad zoeken moest.

't Waren [zeiden de bovengenoemde Raaden] dezelfden, die zy, onder den dekmantel van te yveren, voor de oude Staatsgefteldheid, in het Jaar 1787. de Huizen en Goederen hunner weerlooze Medeburgeren, hadden zien verwoesten, plunderen en berooven. Die zy hunne wettige Regenten hadden zien van het

kusfen jaagen. 't Waren dezelfden die

zy meermaalen den naam van goede Burgery, van weldenkende Burgeren, hadden hooren geeven, wanneer men door de verdediging of verfchootring van hun gedrag, zyne oogmerken meende te 'kunnen bevorderen." Hier op volgden eenige befchuldigingen tegen den Baljuw zelfs, welke oorzaak zoude gegeeven heboen tot oproerige Beweegingen, die nu, door de maatregelen der Regeering en den tegenltand der meeste Burgeren gefruit waren.

Voords