Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

526" GESCHIEDENISSEN DBS.

ren, ook eenige dagen Iaater de Roaw over dit Voritelyk fterfgeval aannamen.

Z. Is het in den Jaare mo, geen ongemeene zachte Winter geweest?

V. Ja, en men kan daar van ais iets merkwaardigs aantekenen, dat even buiten Haarlem, in den tuin van de Gebroeders Bloemisten van Veen en Comp reeds in 't midden van Maart, een Peereboora, in voile bloei was, het welk anders in zo vroeg een Jaargetyde* zeer zeldzaam is. Daarenboven had die zachte winterweer ook te weege gebragt, dat de Perfikken en Abricoofenboomen, ook reeds •veral buiten ftonden te bloeien. Doch laat

©ns tot andere zaaken overgaan. - De Al.

gerynfche Zeerovers, die reeds zo dik wils de Geesfels van onze Scheepvaart in de Middellundfche Zee geweest waren, hadden nu ook weder, voor eenige tyd, hoewel den Staat met hen in volle Vrede was, een Hollandsen Snaauwfehip, genaamd de Louifa Maria, genomen en te Algiers opgebragt. Meer dan eens had de Nederlandse Conful aldaar by de Regeering klagten hier over ingebragr, en

het

Sluiten