Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3t> GESCHIEDENISSEN DER

naanifto Straaten, en langs de Havens der Stad onder het losfen van het Kanon der Stads •Bolwerken > en van de op dc Reede leggende Schepen, zagen wyders cp 's Lands Werf het nieuw gebouwde Oorlogfchip de Priti/ëife Fi«êerica Lom fit Wilhelmina nfloopen, en wierden door de .Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteit op de Maaze, in het nieuwgebouwd Admiraliteitshuis op de voornoemde Werf, ter Maakyd onthaald, waar toe ook de eerfte Leaen der Stad Rotterdam genodigd waren. Voords reed het Doorluchtig Gezelfenap na de Maakyd , naar den Schouwburg , en vertrok na 't eindigen van dezeiven , met binnen Jachten weder naar de Hofplaats te Kig.

Z. Wierd deeze Vreugd niet door een onverwagt toeval geftoord?

V. Ja, want te half agt Uures des avonds , en dus lang na dat de Vorflelyke Perfoonen van 's Lands Werf vertrokken waren, en de Eerefchoten dus een einde genomen hadden, hoorde men in de Stad, een zwaaren flag, weker geluid .veel flciker zyade dan dat van

bet

Sluiten