is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L A D W Y Z E R.

Floris de Eerfie II. 118. wud zelfs on. gebragt. 119. Herman yan Woerden, verbet zig tegens den Bisfchop van Utrecht li 185. word gevan. gen. id. verbmd zig met vsifcheiden Edelen tegens Gra?f Florij 204. wykt het land ui 212 verdrinkt in de Lek. 237. *s He m ocïürtBOjcH, kid-c de zyde van Parma V'. 180. zwaare hagel aldaar XII. 222. ongelukkige brand in de fted XIII. 175baldaadigheden aldaar .XVIII 244. verhaal der febrikkelyke plundering aldaar XX. 210 tot 214 de krygsbezetting ontwapend 216". de Regeering raakt in verdenking 220 dezelve verdedigt zig. 221. fommige oproeruiaakers geftraft 222 word door de Franfchen belegerd XXV. 68. geeft zig over 74. capitulatie der ftad 75. Herzeele, (de Amperdamfehe Majoor van) trekt met eenige Burgers naar Muiden. XIX. 65.

Ih'ipe en t'ertem, te Amfterdam gevangen gezet XV. 96 gevonnist 115. onttlagen 116. hun verder gedrag by die gelegenheid, id. de eerstgenoemde word ingedaagd XXI. 149

Hïsjïn Philipsthal. (Willem Landgraaf yan) verdedigt 's Hertogenbosch XXV. 68. geef het zelve aan de Praufchin ovc. 74,

HespenPkilipstkai, (Bekendinaakin* deröiri» eieren van 'c Regiment van) XVLI. 7.

Hcukelom, (het Steedje) verbrand XIII. ii4a I 5 HacR-