Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L A D W Y Z Ë R,

'welke hy word ingehuldigd ico. komt fc Brusfcl 104. vertrekt weder naar Dukseh* land* 199?

Mathyszoon, (Jan) Propheet der Wcdcrdoo» pers, zyn Itout gedrag. II. 193. fneuvelt. 194.

Maalde ,(V<?9 Franfche Gezant in's Haage, geeft eene Nota aan de Staaten over XXJiL 109. word beantwoord. 200.

Maurits' , Keurvorst van Saxen , vervolgt Keizer Karei de Vyfde. IV. 26.

Maurits , Prins van Oranje, word Hoofd van den Raad van Staat VI. n. is tegens een Verbond met Frankryk 16. word Stadhouder van Holland en Zeeland 34. helpt Leicester inbaalen 35. word gemagtigd tot het werven van Krygsvolk 66. komt met zyn Volk voor Medcmblik 68. Leicester poogt hem tc doen Vatten 80. belegert Mcdembfk 100. doet zyn Intreede aldaar 102. ontzet Bergen op Zoom 107. belegerd Geer» truidenberg 110. word Stadhouder van Gelderland en Utrecht 114, zyn lof 120. doet zyn Intreccic in Breda 124. valt in Gelder» land id. wint Zjutphen 127. doet Parma wyken 129. wint Nimwegon 130. veroverr 'Stcenwyk 133. belegerd Koeverden 134, vermcesterd Gecrtruidcnbcrg 140. ontzet •Kocverden 147. veroverd Groningen id. be*

. Icgtrd Grol 155. wint dc flag by Turnhout 17c. tr.kt over den Rhyn 173. heeft eenige huisïykè onlusten id. aanllag op zyn leven

Sluiten