Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor kinderen.

Vader poqgt altoos te weten, Wat de wensch van moeder is,

En hetgeen haar mogt vervelen, Geeft aan vader droefenis.

Vader gaf den besten perzik, Laatst aan moeder, met een' zoen,

Zelf wou hij er niet van eten: Klaartje! zouden wij dit doen?

Liefde zusje! lieffte broertje !

O het ftrekt mij tot verwijt, Dat wij dikwijls zoo krakelen:

Ach! gij weet niet hoe 't mij fpijt.

Komt, mijn liefjes! laat ons, leven, Tot elkanders nut en vreugd:

Laat ons pogen na te volgen, Vaders liefde en moeders, deugd.

Daar alleen kan liefde woonen, Daar alleen is 't leven zoet,

Waar men blijde en ongedwongen, Voor elkandren alles doet.

C 5

Sluiten