Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met zyn Incr&ble Meisje* 5?

Een Nieuw Lied, van een Ruiter, welke by zyn Beminde de Nagt wilde doorbrengen*

Stem: 't Was Nagt omtrent, eas.

Daar was lestmaal een Ruiter die in

het Wynhuis zat, Het was niet als van ^toet lief waar dat

hy van fprak, Hy zeide ik heb een lief overfchoone

Maagt,

ïk zal haar zien te geraaken , Dat zy een kleintje draagt.

2.

En als ik by dat zoete lief zal liebben gerust,

En by dat zoete lieve Lammetje mya

brand zal hebben geblust Dan trekken wy Ruiters na vreemd»

Landen, ' En laten die overfchoone blom in fchaflSe.

Haar zoete lief aJLr de deure al van

dat Wynhuis ftond, Zy hoorden deeze woorden ait haar zoe*

te liefs mond, Zy riep: ach hemel! al van hier boven, Verleent my maar een zin, Dat ik de Ruyter niet weer zallaarenir* 4.

Het was negt, 't was nagt 'c was mid-

usn in 4e iiagt,

4 4 Op

Sluiten