Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o De vrolyke Nederlander

Hf heeft zfn Gödsdienlt zö 't behoort * in de Kerk eerft waar genomen, tViérd afgelezen van de Moord, üie men daar had vernomen, Dac buiten het Dörp aan een wég* Alwaar de Moord was uitgeregt. Daar is een Vrouw gevonden é Die deerlyk is verflonden.

ió. , ï De Moöfdenaar iiohd ih de Kerft, th riep met groot verlahgeh, 'fc Ben de oorfaak van dat grttwelwerka Met traane op de wangen, Ik heb vermoord myn lieve Vrouw | Van God gegeven door den trouw 4 De dood is myn verlangen, Daaroöi neemt myn gevangen,

17. ..

fie Gehnèênte die wafc zeer verfchriktj Een ieder waS fcewoogen: Van droefheid op dit oogenblik, Met traane iri de oogen, De'Boeren Wagt heeft hem gevat,* £ö bragten kem al na de Stad, Örn kennis daar aan te geven, Van het geen hy had bedreeverï18.

Men bragt hein voor dé ÈJa^iftraat Om daar gehoor te geven*

Sluiten