Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M 5

hierdoor niet kon kragtloos maken, moest zij zich getroosten om gefteenigd, of, zoo zij de dochter van een' Priester was, verbrand te worden (é).

Het is in het geheel niet te denken dat mo zes in het gevoelen geftaan heeft dat het zoogenaamd maagdenvlies op geene andere wijze dan door den bijüaap kon vernietigd worden. Het kon hem voorzeker niet onbekend zijn dat dit ook door Onanie, ziekte en andere toevallen CO kon befchadigd worden; hoe ware het dan mooglijk, zou men vragen mogen, dat hij zulk eene harde wet, die zoo zeer met het teeder gevoel der menschheid ftreed, geven kon, en welk huizelijk geluk hij hierdoor ook over het volk van Israël wilde verbreiden, kon toch de dood van één eenige onfchuldige hiervoor niet boe-s ten (*>

Dan

(A) Deze verbranding gefchiedde gewoonlijk door het inglete* van kokend lood!

(0 Zie de tweede afdeeüng.

00 Schoon men met de hoogde waarfchijnlijkheld onderdeden kan, dat 'er ondet de tienduizend maagden, geen tien gevonden worden die het Hymen niet hebben, zoo is het toch beter dat tienduizend vrouwen hare mannen ougeftraft bedriegen, en *ich

ten

Sluiten