is toegevoegd aan uw favorieten.

Kentekens en waarde van den zuiveren maagddom. Uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8* )

fche rasfen, die aan de onbevlektheid van den Maagddom geene waarde hechten. Deze waren in de oude tijden de Babiloniërs, Phenicié'rs, de bewoners van Cyprus, Cydiën, en in later dagen die van Otaheita, Nieuw-Zeeland, Wallis en Noordlijk Schotland.

In Babyion was elk meisje verplicht om zich, voor het huwelijk, te laten ontmaagden Het orakel, waarop deze wet gegrond was, had bevolen, dat elke vrouw eenmaal in haar leven, zich in den tempel, die de Godinne Myütta C#> was toegewijd, moest laten vinden, om dè eersteling harer liefde te offeren. Herooottjs en strabo zijn de borgen voor de/.e overlevering. De eerfte befchrijft de cermoniën, die bij deze gelegenheid plaats hadden, op de volgende wijze. Alle de vrouwen, die in den

tempel kwamen, vertoonden zich met eene bloemenkrans op het hoofd voor de beeldtenis der Godinne. Zij begaven zich hierop in de geheime gangen van den tempel , en vertoefden daar tot dat de een of ander befloot haar dien krans te ontrooven. Vreemdelingen, die, door zulk een zoet offer der liefde, werden uitgelokt bevonden zich hier in meenigten, en hadden het

recht»

(u) Zoo noemde men Venus bij de Aéüjrfêrsj

F a