Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 137 >

Ook kan het aan de Priesterinnen van den wellust, of aan haar, die het genot der liefde veel gefmaakt hebben, nimmer gelukken om, door het gebruik van zamentrekkende middelen, te bedriegen. De deelen, hoe vast en veerkragtig zij ook fchijnen te wezen, bij het eerfte indrin. gen van den man, verliezen, in zulk een geval, toch fpoedig hunne vastheid, en zullen nimmer, ook niet bij den bijfiaap van den fterkften man, bloed ten voorfchijn brengen Uit dit alles nu kan men met genoegzame zekerheid tot het befluit komen, dat, daar geen bloed vliet bii den bijflaap, de Maagddom ook verloren is, wanneer, aan de zijde van den man, geen gebrek plaats heeft, en in honderd gevallen zal de flechts eenigzins ervare man, op zijn hoogst, omtrent vijf malen kunnen bedrogen worden.

Tot de minder voldoende teekens van den Maagddom behooren;

O L>©

fjr) Ran chin us tr. de morh. yirgin. JcB. 3 c. 1. prijst krui" denbaden en warme omflagen, om de borsten als middelen aan,' om den verloren 'Maagddom weder te herftellen. Mooglijk kan men ter bereiking van dit oogmerk Tiet meer nut gebruik maken van infpuitingen met zamentrekkende Styptifche zuren, als ruwe Aluin'en Vitriool; dan ook deze middelen kunnen wel eene al te wijde fcbesde enger maken; doch zijn even zoo gevaarlijk , als %\\ onnut zijn om het eens verbroken Hymen te herftellen,, ( 15

Sluiten