is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden woorden en spreekwijzen, in de Nederduitsche taal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

Si quem dira manet sententia judicis olim, Damnatum aerumnis, suppliciisque caput,

Hunc neque fabrili lassent ergastula massa, Nec rigidas vexent fossa metalla manus,

lexica contexat, nam caetera quid moror ? omnes Panarum facies hic labor unus habet.

doch reeds genoeg daarvan. Wat doen we ook met al die kwaê woorden? ik zal liever zien of ik den zin van scaliger in onze moedertaal , in een zoet rijmpjen, kan naapraaten :

Zoo iemand schuldig is, aan 't recht zijn' eisch te geeven, Na 's Rechters uitspraak, door een welverdiende straf,

Men doe hem, agter 't slot, niet zaagen, spinnen, weeven, Of matte 't moede lijf niet in de Mijnen af.

Hij maake een woordenboek; want aller Straffen aart, Is in deze eene straf, dien arbeid, saamvergaêrd.

'Er is meer : een Woordenboek tot gebruik te vervaardigen, is zeekerlijk een allermoeijelijkst werk; maar nog moeilijker is het, en nog vreemder luidt het, een Woordenboek om te. vermaaken , saam te stellen , en dat juist had ik mij voorgenoomen. Immers iemand die zig eens met voordagt toegelegd heeft om te vermaaken, dient het altijd te doen, of hij verveelt geweldig, met hetzelfde, waar mede anderen , met wier vnordragt men zig niet voorgesteld hadde te vermaaken, bevallen, Dit

ziet