is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden woorden en spreekwijzen, in de Nederduitsche taal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IRONIESCH COMIESCH

WOORDENBOEK,

VAN

VEROUDERDE, VERNIEUWDE en NIEUW UITGEVONDEN WOORDEN en SPREEKWIJZEN.

A.

aanzien.

Dit woord heeft althands , zoo niet verandering, ten minsten uitbreiding van betekenis ondergaan. In vroeger tijd pleeg het enkel voornaame innerlijke waardij en grootheid aanteduiden: een man van aanzien, was iemand, die zig door de bekleeding van gewigtige ampten, of door zijne eerlijkheid, kunde, geleerdheid, als anderszins, beroemd en geächt maakte , van wat afkomst , levenswijze of staat hij ook mogte weezen ; agter den Ploeg was Cincinnatus, en, bij het sobere knollenmaal, was curius, een aanzienlijk man; om van duizenden laatere, en Nederlandsche voorbeelden

te