is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden woorden en spreekwijzen, in de Nederduitsche taal.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 IRONIESCH COMIESCH

noemen zij deze Akademiën, Universiteiten. Op de oude Akademie, andwoordden de Leeraars openlijk op de vraagen hunner Leerlingen, en op de nieuwe, ondervraagt men de jonge Lieden in alle de Weetenschappen, alvoorens zij nog iets geleerd hebben. (Prof. SNEEDORFF .)

AMPT

of Bediening is een Tijtel met zekere inkomsten; wanneer deze eenige duizend guldens zijn, dan wordt het een goed Bestaan, of goede Broodwinning genoemd, zie mede onder BROOD, DAGELIJKSCH BROOD. Nadat de inkomsten goed, de rang groot, en dat 'er weinig bij te verrichten is , wordt het eene goede bediening genoemd. (Prof. SNEEDORF) Wij moeten bij dit articul eene nieuwere betekenis voegen, die Professor SNEEDORFF in Denemarken nog niet schijnt gekend te hebben.

Het woord AMPT betekent ook, in eenige weinige gevallen, Politiek Slokbrok, viaticum inter vivos, Offa Cerberi (*) of Honigkoek ; want even gelijk de Grieken (en vóór hen de oude

Egyp-