Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderétcr wat wijs gemaakt? vraagde Karel hem;van vader en moe-7 der hebt gij het niet gehoord, van Maria ook niet, want het is haar wel dégelijk verboden, ons zulke, zotternijen in het hoofd te hangen , en wat denkt gij dan, en voor wien. houd gij dan den vreeslijken kinder-, eter 5

Voor een en lólijken wilden w reeden vent , die de kinders in zijn' zak fteekt, als of het krentenkoekjes waren , zo als onze fchoenlapper mij. zcide, toen hij der keukenmeid haare fchoenen bragt. De heilige Chris*, tus daartégen was een zeer fchoon vriendlijk man, die er zig zeer aan liet gelegen zijn, om kinderen blijde te maken,

Sluiten