is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerzame bézigheden voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—lot

der wonderlijkfle dingen fchilderen, die geheel tégennatuurlijk zijn, is zijne fchüderij daarom waarheid? Hij kan eenen vos fchilderen, hoe hij de hoenders en eenden behoedzaam leert zijn; hij kan eenen wolf voor den regter fchilderen, hoe hij voor het' arme fchaap pleit: gij kunt u den vos, den wolf zo natuurlijk, als eenen advokaat verbeelden, maar is dit wézenlijk inde natuur mogelijk?

Ik wenschte, lieve Frits, dat gij mij verftond; ik ten minsten dank mijnen goeden leermeester, dat hij het mij zo duidelijk aan het verftand gebragt heeft, dat ik niet meer vrees.

Frits. Og, mijn lieve broer, ik wilde wel om een lief ding, dat ik zo gelukkig was. Ondcrtusfcher; , E 3