Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

Het onderfcheid der Ziekten volgens derzelver Afloop.

In dit opzicht worden de Ziekten genaamd.

1. Korte, welke binnen eenen korten tijd eindigen , als de Ontfteekiflg, "Wonden, Beenbreuken.

2. Lange, welke een geruimen tijd nodig hebben eer zij kunnen gcneezen worden, als de Zweeren, Breuken , Uitzakkingen.

3. Sleepende , welke een gantfche reeks van jaarcn aamveczïg zijn, als de Kanker, verouderde Zweeren, Winddoorn, Beenbederf.

4. Aanhoudende, welke van derzelver begin tot hun einde met dezelve heevigheid voortduuren.

5. Verheffende, welke bij tusfchenpoozen nu eens minder dan flerker zijn, doch niet geheel afgaan.

6. Tusfchenpoozende, welke op een zeekere tijd aanvallen en wederom verdwijnen , zo heeft men eene wederkeercnde Oogontfteeking, welke zich om den anderen dag vertoond.

C Zom-

Breves. Longi.

Chrsnici.

Continu!.

Rtmit tenles.

Internisttentes.

Sluiten