Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* 5

Maand, en Donderd. Op Portugal en Spanje, av, ten 8 uur, op Vrankrijk, 's ,av. ten half 9.

Maandag, Donderdag en Vrijdag, Op Braband, Rijsfel en Fransch- Vlaanderen, 's avonds ten half 9.

Op Araerica, over Frankrijk, de eerfte Donderdag in de Maand, des avonds ten half 9 uur.

VERTREK der POSTEN

Van ''s Gravenhagen.

Alle Avonden op alle Steden van Zuidholl. Zeeland, 's Bosch. Breda, Geertruidenb. en de Prov. van Uir. en Zeeland,'s av. ten8 uur. Op Amfterdam-en geheel Noordholl. ten 9 uur.

Dingsdag en Vrijdag, op Gelderland, üuitschland, Polen, Hongarijen, Bobemen ,Zwiczerl. Ital. en Turk ijen, des midd. ten 12 uur. Op Grootbrirt. des av. ten 10 uur.

Dingsd. en Saturd, op Vriesl, Groning, Ovcrrijsf. en Erabd. 's av. ten 8 uur. Op Denem. en Hamb. 3s midd. ten 12 unr.

Zondag, Dingsdag en Vrijdag, op den Bosch, M»aftr„. Eindhoven en Tilburg, 's avonds ten 8 uur.

Dingsdag, op Vrankrijk, Braband, Vlaanderen, Eergen op Zoom, Steenbergen, de Willemftad, enz.

Donderdag, op Spanje en Portugal.

AANKOMST der POSTEN In 's Gravenhagen. Zond. en Donderd. namidd, uit Duitschl. Dsenemark, Zweden, Pool. Hongar. Zwitzerl. en Gelderland. Maand, en Vrijd. namidd. uit Hamburg- enz. Dingsd. en Vrijd. 's morg. uit Braband en Vrankrijk. Woensd. nam, uit Duitschl. Italiën en Zwitzcrland.

Vrijd. nit Spanje en Portugal Uit Engeland twee-

aaal per week, als de wind goed is*

VER*

Sluiten