is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor het verstand en hart. voor het jaar MDCCC

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4S )

trouwt u aan mijne geheiligde liefde- gij zift voor eeuwig de mijne. Ik zal u in veiligheid brengen, en de onbevlekte engelen Gods zullen onze deugdzaame liefde toejuichen." — Zulk een ontwerp verfchrikte mij, op het eerfte oogenblik; doch welhaast bevredigde ik mij met het zelve, wie toch beledigde ik door eene eeuwige gevangenis, die op mij waakte, te ontvlieden? Ik gaf dan ook mijne toeftemming, ea onze vlucht was, in de volgende nacht, bepaald, —. Met ongeduld verwachte ik het befiemde uur. — Volgends affpraak begaf ik mij, na dat ik mij, volgends gewoonte, in mijn flaapkamer hadt opgefloten, door eene andere deur naar de tuin, — de maan verzilver» de flapende fchepping, en de rust heerschte alom. — Filant fnelde welhaast in mijne armen: ik weende , door gemengde aandoeningen, aan zijne borst; doch zijne tederheid verzachte alle bekommeringen. Wij moesten nog eenigen tijd vertoeven; want zijn vriend, de jonge Graaf, hadt de zorg voor een rijtuig op zich genomen, en bij deszelfs zuster zoude ik mij, 'voor eerst, verfchuilcn. ~ Het rijtuig was nog niet aan het einde van de laan, waar filant het verwach» te: ook wilde hij liefst den helderen glans der maan, (die ons bij de toevalligfte ontmoeting van een beken-