Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*p 29 %

Jerobeam, en Zacharia, toen, verheven. Hij komt door Sallum, die door Mena-

bem om 't leven. Deez' bukt voor Asfur; daar zijn Zoon,

Pekabia,

Door Pekab fneuvelt in de Stad Samaria. Hofed doet zich 't laatst als hreVs Koning kroonen.

Nu moet het volk, verftrooid, Asfyrien

bewoonen : Daar Judcfs Vorftenrei, eer 't Rijk wordt

overheerd, Juist twintig in getal, nog honderd jaar

regeert.

Rebabeam ziet Stad en Tempel ftout berooven.

Abia doet den roem van Isrel gansch verdooven.

In Aza's ouderdom vertrouwt hij God niet meer.

De Godsvrucht Jofapbats verwerft hem fchat en eer.

Maar Joram is godloos als Vorst, en wreed als Broeder.

Ahazia dient Baal op raad van zijne Moeder.

Atbalia vergiet al 't koninglijke bloed: Slechts Joèis wordt gefpaard voor haaren euvelmoed.

De»

Sluiten