is toegevoegd aan uw favorieten.

Het vrouwen almanakje van Diewertje en Grietje. Voor het jaar [...] 1787

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 28 )

onderiïeunen; waartoe de Land- Provinciën echter doorgaans; traaglyk bykomen, die 'iievèrl een Leger te Velde, als een i Vloot m Zee zien , fehoon ze ! daartoe almede niet zeer gereed met hunne Penningen zvn ; zo dat de Provincie van Holland en Westfriesland doorgaans in alles de last hun opgelegd noogedecltelyk op de fchoudren by den haaren moet neemen, zal het vermogen der Republiek ven. Van de Bezittingen der Oost- cn WcstIndifche Compagnicn zuikn wy niet fpreeken, als veel te breedvoerig zynde. Tot