Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zon in Aquarim op ton 8, onder ten 4 uuren, I RTE MM"/ond. den ö,'s av. ten 4 uur. , 2 mm

VoSaUarïaaU(l-den I4''s m0i'g' 2uur.42min, Volle Maan Maan. den 21,'s namid. ten 5 Uur 1 mir. LaatfteQuar.Maand.den 28,'s nam, ten 1 uur.26min.

g i MERK WAARDIGE

f I \Q ESC Hl EDEN IS SE N.

1 1577 Muiden aan de Staatfche zyde.

fwitlerfehe Republiek begonnen.,

3 iö2o %»o/a verlaat de Nederlanden.

4 1793 Fayette te Maagdenburg.

6 S* frvw meVie.^§tb- v-Douv.n. Calais. * £5 xt- ,i v'-" Le,dens Hooge School getek.

7 i79| NiemvManii.v%BrunSwyk^g.deFranfchcn 3 1578 Amfterdam aan de Staatfche zydc

10 SS Ddiï**n Fl0rifZ' v' U««gt word Paus.

10 1629 P.Hein met de Zilver vloot voor Goerec.

11 1645 De Nieuwe Keik te Amfterdam verbrand S SS mI™ ^cd'Alba) in Spanje over eeden. *3 i.^59 Menno Simons overleeden.

H \Z92 Fn?e? voor^y" P^perheid beloond. 15 i/92 Lod. Capet fchuldig vtrk. van verraad

S ïSf Si* elin,g °*?Leidcns Acad- vJSSr

J7 795 Willem de V. verlaat de Nederlanden.

J» 1795 B ATAAF.SCHE REVOLUTIE 19 1795 REVOLUTIE TE AMSTERDAM.

Ti ?~2J i£?P H0lL °'L C' SchiP uit d Ind.afgei

21 I/93 Lod. Capet te Parys aeguillottineerd

22 i798,yèsMging derConfe^S^Sfeat

Z ÏS? r m ^ C^ ^^"enoernd.6*

24 1005 E.Meeuszoon Korten aar word Lieut.Adm,

25 iói6 Nieuw Holland ontdekt.

26 1665 invoer van Eng. Manufac.in Holl.verbood

28 1789 Eerfte Zitting der Conilitut.Conv. e^Pam

29 1572 Unie te Utrecht geflooten. y

30 1792 Mentz doorC«rfw«ngenoomen

31 Ï578 'tStaats-fcegerdoor^y. Oosicnryk gcfla^,

Sluiten