Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

Poolen, Silefië'n, Hanover, Bronswijk, Nieuburg,Emb* len , Oostvriesland en Overijsfel, 's avonds ten half7 uur.

Maandag en Donderdag, Op Portugal en Spanje, 's avonds ten 8 uur.

Maandag en Donderdag, op Vrankrijk, 'savonds :en half 9 nur.

Maandag, Donderdag en Vrijdag, Op Braband, Rijsel en Fransch Vlaanderen, 'savonds ten half 9.

Dingsdag en Vrijdag, op Groot Brittanniën, des ivonds ten half 9 uur.

Op America, over Frankrijk, de eerfte Donderdag in [e Maand, des avonds ten haif 9 uur.

VERTREK df.r POSTEN. Van ^sGravenbage.

Ali,e Avonden op alle Steden van Zuidholland, Jeelaud, den Bosch, Breda, Geertruidenberg en de Jrovintie van Utrecht, des avonds ten 8 uur. Op Amterdam en geheel Noordholland ten 9 uur.

Dingsdag en Vrijdag , op Gelderland, Duitschland, 'olen, Hongarijen, Bohemen, Zwitzerl. Ital.enTurkijn, des midcl. ten 12 uur. Op Grootbritt. des av. ten 1 o uur.

Dingsdag en Saturdag, op Vriesland, Groningen Dvcrijsfel en Embden, des avondsten 8 uur. Op Delemarken en Hamburg, des middags ten 12 uur.

Zondag, Dingsdag en Vrijdag, op den Bosch, Maaftr. Eindhoven en Tilburg., 'savonds ten 8 uur.

Dingsdag, op Vrankrijk, Braband, Vlaanderen, Ber;en op Zoom, Steenbergen, de Willemftad, enz.

Donderdag, op Spanje en Portugal,

GE-

Sluiten