Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *5 )

Zondags 'smorgens ten 6,8 8» rouuren,] namiddags ten half 3 en half 6 uuren ,1 fn de Week 's morg. ten 6 en 9 uuren ,j namiddags ten half 2, hasf 4 en half 6| uuren. Van de» ïóOft. tot den 15 Ma ara

Zondags 'smorg. ten » en 10 uuren,namiddags ten half 3 en halfs uuren. In de Week 'smorg. ten 8 en 10uuren, namidd. ten half 2, half 4 en half 5 uuren. Vaart van dezelfde plaats en op gelyke wyze als op Naarden.

Van Weesp op Am ft er dam, VandenióMaart tot den 15O6I Zondags morgens ten 6 en 8 uuren , 'sna|raiddags ten 2, 4en6uuren. In de Weel i'smorg. ten 6. 8en 9 uuren, nam. 2 ent bnten Van den isOftobertot 15Maan 'Zondags 'smorgens 6 en 8, namiddags pt en 5 auren, in de Week 'smorgens L 8 en 9uuren , namiddags 2 en 5 uuren

Üp Naarden door Muyden. Van den 1 April tot den 30 Septemb Zondags 'smorg ten 5 ,7en 10 uuren namiddags ten 2,4 «n half puurenVin d< (week 'smorg ten 6,8 en 10 uuren ,nasmiddags ten 2 , 4 en half 6 uuren. Vai |den,i Oftober tot den31 Maart, 'smorg f ten7 , 9 en 11 uuren , namiddags ten 1, >3 en 5 uren. Deeze Schuiten vertrekkei I B 5 oj

Sluiten