is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe almanach voor het volk van Nederland, voor den jaare 1788

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I 7- J |

andere ftukken meerder, hier op] gaf de braave Vader Rooft zyn genoegen te kennen, dog daar teffens! by betuigende het alleen niet te kunnen doen, als reeds alles gedaan heb-} bende om de Burgers voldoening tel geven, en dat het dus de zaak der! Burgery zelve was, nogmaals betui-I gedde zyn hoofd te zullen wagen , en vertrouwende op de befcherming van [zyn Perfoon. Men vroeg de Grysaard [waai? het kwaad refideerde, hier op Irepliceerde zyn Ed. Gr. Achtb. in deze Kamer en zeide in fbbftantie myn mede Burgervaders Pedel en Beels aagten altoos myn ontwerpen, tot weizyn van den Lanoe te overilemmen; en af te keuren, ■ vervolgens wende zig zyn Ed Gr. Achtb. tot de twee bovengemelde Gr. Achtb. Heeren, en verzogt indien zy konden j zig nu te verdeedigen.

De Burgemeester Dedel antwoordej waar mede zig de Burgemeester Reels1 conformeerde, van hun gedagten tot welzyn der Burgery in den Raad te zullen uitbrengen, wyl hier nog de ■ydr nog plaats niet was; vervolgens nog eenige woordenwisselingen , lat het befiuit der Vroedfchap bedaard!