Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Levensbefchrijving van Adam. 21

gefchiedenis van adam en iva, die gij gisteren in den Bijbel hebt gelezen.

Louife.

Vader wees zo goed en vertel ons die gei fchiedenis eens; wanneer gij de historiën des Bijbels vertelt, dan hebben wij er meer nut van, dan dat wij die alleenlijk lezen, want bij uw verhaal, geeft gij ons doorgaands de vrijheid, om tusfchen beiden vragen en bedenkingen te doen, en gij zegt, dat zulks dient tot opfcherping van ons verftand, zo wel als tot vermeerdering van kundigheden.

Vader.

Ik wil gaarn aan uw verzoek voldoen, en zal u in eenige avoudgefprekken, den geheelen levensloop van adam en eva verhaaien , zo ver ik die uit de ichriften van moses, en tevens uit wettige gevolgtrekkingen kan opmaken, want moscs is zeer kort in zijn verhaal, zo dat wij ons verftand en oordeel, bij deszelfs leezing, gebruiken moeten, en niet oppervlakkig dezelve behooren te befchouwen.

Na dat wij nog een uur met eene wandeling door groene allée's hadden doorgebragt, de fchoonheid der fchepping bewonderd, traden wij in 't tuinhuis, 't welk uit een ruime koepel beflond, alwaar, de echtgenoote

van

Sluiten