is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboekje voor de jeugd, om haar te beveiligen tegen ongeloof en bijgeloof, als mede ter bevordering van kennis en deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Levensbefchrijving van Adanu

trent tienmaal korter geiekend worden dan toen, cn gij moei u daar niet over bedioeven, maar üi tüen konen lijd, dat gij hier op aaide zijt, u voorbereiden tot een zang fterven. /.oekt in uwe jeugd God ie ken* nen en te dienen, ik verzeker u, dat 't u nimm r zal berouwen* Uwe ouders en uwe leeuaun vernjaauen u tot djeugd en Godzaligheid; gelooft dat god oneindig barmhartig..is in christus j.esus vooi zonuaars, die in ootmoed tot tictt! den u,; vingt nemen .in bi honden te worden. De Apostel jo . a mn as zegt, C*J> lnA'en onzs

zonden /-«■///*'«», Ui} i> getrouw en regtvaerdig dat tiij on.% cie Zónden vergeve, en 9US reinig* van uU« tngorec t.gbetd. Vivtst dan voor \ ongel, f en ee:; zondig le ven * en gij zult voor den dood niet behoeven ie vreezen, maar fterft gij oud of jong, ee dood zaï aan u een doorga.-g zijn tot 'i euiwig leven, cn gij zv.l< door den dood ko. men in 't beineisch »a*aileK ongelijk heerlijker dun de» lusthof van Eden , alwaar ook geen listige verleiding eencr helfcbe flang, Hoch van eenig ander fctiepfei zal plaats

htb«

£*) I Joh. li 9.