is toegevoegd aan uw favorieten.

Huisboekje voor de jeugd, om haar te beveiligen tegen ongeloof en bijgeloof, als mede ter bevordering van kennis en deugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Merkwaardige Reize.

is/

p;rboofd moses te Ramt/es, de hoofdftaJ van ■Gozcn.

Jetje.

Was 't getal dier Israelitcn groot? Fader.

Ja, zij waren in Egypte zeer vermenigvuldigd, want toen jakob met zijae kinderen en kindskinderen in Egypte kwam, bedroegen zij flegts 70 perfoonen, behalvcn eene menigte dienstknegten en dienstmaagden, doch deze zijn in 215 jaaren vermeerderd tot een getal van zesmaal honderd duizend mannen, behalven vrouwen en kinderen, dus een zeer groote Karavaan. Zij trokken 'snachts uit, doch wisten den weg niet. De naaste weg naar Kana'dn is ten noordoosten, en zij konden binnen drie dagen daar komen, doch de Pbiliftynen, die in dezen weg langs de kusten der Middenïandfche zee woonden, gelijk ook de KanaaKiten zouden hun den intogt met de wapenen betwist hebben; en de Israëliërs waren veeherders ougeoeffend in den krijg, dus was 't beter, dat zij eenen omweg namen, en zich niet aanftonds in een oorlog begaven.

Keetje,

Hoe kwamen zij zonder wegwijzer nog te E 6 regt?