Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4 )

De Priester wistnaauw zelf, wat ofhij denken zondeDoch vroeg hem , of hy dan ook gaarne fterven wonde * Waaromniet?fprakdeman, daar, als gij merken kmu MIJ God zoo lang 't vermaak des levens heeft gegunt?

O mogt aan groot en klein des ouden leere baten l De vergenoegde mensch leeft vrolijk, fterft gelaten,

D E OUDE

E N

JONGE WOLF.

Een jonge wolf verfcheurde een lam, En, toen hij bij zijn vader kwam, En zijn verrichting dapper noemde, En op zijn moed en krachten roemde, Sprak dees; mijn zoon, moei nooit een hmz Want, wijl de lamren nimmer bijten, Kan elk ze licht aan ftukkea rijten,

ME-

Sluiten