is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach, voor jonge heeren en juffers. Voor het jaar MDCCLXXXIX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c w )

flaap misfen? —— Zoudt gy 't wys en goed keuren, als de inwooners der andere helft der Aarde in eene geduurige duisternis zaten : of moesten daar gceuo Menfchen zyn, en die helft der Aarde ook, bewoond wonen?

V. Dus is de tegenwoordige fchik' iag van God de beste ?

A. Zeker is dit de beste fchikking van God , dat de helft der Aarde, in vierentwintig uuren, na des arbeid vermoeid , flaapt en rust in den nagt; terwyl de andere helft dag heeft, en arbeiden kan.

V* En dat gaat zo beurtelings... ? * A. Ja : want het Eiland Amfterdam, in de ftille Zuidzeegeleegen,heeft, by voorbeeld, nagt, en men flaapt daar, wanneer de Stad Amfterdam, juist boven of onder dezelve gelegen, dag heeft en werkt: en wanneer deezeStad nagt krygt, dan gaat de dag in dat Eiland op,

V. Welk nut doet de Zon al verder?

At Zy geeft warmte aan de Aarde, die, ge'yk gy in den zomer zien kunt, alles doet groeien, en het leven der Menfchen bewaart in alle tyden.

V, Dus verdient een Schepfel,'c welk maar één inzy-