is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanach voor jonge heeren en juffers. Voor het jaar 1792

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

Kom, ik wil met u klagen. Hoe teder kunt gij klagen. Mij roeren uwe zuchten. Gij zoekt toch uw beminde, Die van u is gefcheiden.

Ook mij heeft, van mijn meisje, Het nijdig lot gefcheiden. Maar gij, gij zïjt ge'nkkig, Want gij hebt immers vleugels, En kunt dus tot haar vliegen.

Ik zon hier wis niet zitten; En om mijn dierbaar meisje, Bij deze linde weenen, Zoo ik uw vleugels hadde, Hoe zou ik tot haar vliegen!

z.

t>E HEER VAN

GANZEWITS aan ztjn KAMERDIENAAR. Gebied het volk daar buiten ftil te blijven, Dewijl ik mijnen naam moet fchrijven,

M, A.

DE