Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kis E K NE N J AN. 59

ao ontroerd, dat bij nu naar zijnen meester ging, en, op zijne knieën vallende , hem zeide : „ meester , „ ik heb gezondigd tegen den he„ mei , en tegen u; ik heb God „ om vergiffenis gebeden , en ik „ hoop, dat gij het mij ook zult „ vergeeven. - "

D« meester, verhengd van zodanige fterke bewijzen van boetvaa» digheid en berouw in een kind van zijne jaaren. te zien: want hij was toen fleehts elf jaaren oud,- zeide: ,r ik vergeeve het u, en hoop dat „ God het u zal vergeeven ; en,. 5r in plaats van uw gsld re houden T rr en u een' zwaaren taak te gee-

ven, 3Rik gij uw. geld re rug-KbC 3

Sluiten