is toegevoegd aan uw favorieten.

Gevallen van kleenen Jan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KL EENEN JAN. ÖJ &

DIT

GEDENKTEKEN WERDT OPGERICHT, DOOR

EENEN DER SLECHTSTE ZOONEN, TER GEDACHTEN'SS E VAN

€ïi$ate5 fóïeen/

EENE DER BESTE MOEDERS, IN HET 49STE JAAR HAAKS OUDERDOMS ,

VAN DROEFHEID, GESTORVEN, WEGENS HET SPOORLOOS GEDRAG VAN HEM, DIE HAAR DIT TREURIG GEDENKTEKEN STIGT VAN HAARE DEUGD EN VAN ZIJNE ONDEUGD»

Wendt nimner, onbedacht, 't oog naar dit graf gefteente,

Dat hulde en eerbied eischt van ouderdom en jeugd;

Tot aan der vvaereld eind bewaarer van 't gebeente

Der Gojsvrucht, minzaamheid, der goedheid en der deugd:

Van haar, wier edel hart van moederliefde gloeide,

Behoefte en krankheid met een' traan vs» troost belproeide.