is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen. Aanvang neemende met de komst van Karel de Vde [...], ten dienste van Neêrlandsch jongelingschap.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER VADER L. GESCHIEDENISSEN. 207

vaart; dat is, in zulken die geheel buiten het beftuur van het nienfchelijk vermogen gelegen zijn; en in zulken, die door verzuim , ingefloupen misbruiken, kwaade trouw, &c. veroorzaakt zijn geworden. Deeze beide gevallen, ten aanziene van onzen vervallen Koophandel plaats hebbende , handeld men zeer onbillijk, wanneer men die beide oorzaaken, het zij uit onkunde, het zij opzettelijk, met en onder elkander verward: gefchied dit uit onkunde, dan is dit reeds onverfchoonlijk, daar binnen weinige jaaren zoo veele kundige mannen op aanfpooring van Hollands eerfte, en weleer bloeiende Maatfchappij der Weetenfchappen , de Natie over dit onderwerp veel goeds gezegd hebben; maar gefchied dit met een. opzet, vorderd men onmooglijke dingen , om daar door het gedrag van anderen in een ongunftig licht te plaatfen, ten einde zijne bijzondere oogmerken en bedoelingen ten uitvoer te brengen, dan word zulk eene handelwijze hoogstmisdadig. Om dit gezegde klaar en duidelijk voor onze Lezeren te maaken, zullen wij dit met eenige