Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRR VA O ER L, GESCHIEDENISSEN. 215

men, namelijk, die fchatten ter bebouwing van onze lodigliggende gronden,bad kunnen gebruiken; en dezelve nooit had behooren te geevcn ter bebouwing van afgelcegene wereldftreeken; wij willen hier niet eens gewagen , hoe zeer men daar door zijne bezittingen, in tijden van voorfpoed, reeds in vreemde handen gaf, ten nadeele van zijn eigen Vaderland; en zich zeiven blootHelde aan de willekeurige terughouding van de beloofde Renten,,zoo draa 'er verfch.illen, tusfchen beiden de Volken ter baane kwamen: maar (het geen hier alle dwaasheid in top voerd) Neêrlands Volk was verblind genoeg, om, naa het ontdaan van den jong^tgeëindigden Engelfchen Oorlog, die zoo verderffelijk voor haaren Koophandel geworden is, en hun bedachtzaamheid had behooren ingeboezemd te hebben; zich te laaten bekooren door de hooge Renten -die men in Vrankrijk aanbood, en aan dat Land, millioencn fchats ten gebruike optefchieten , die men hier te Lande zoo zeer nodig ha 1 , om aan zoo veele v-'rvallene handeltakken, en eene verzwakte Zeemacht

kracht-

Sluiten