is toegevoegd aan uw favorieten.

De negerslaven; treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NEGERSLAVEN.1 103

kende aerde, welke zij goud noemen, doch die u geene enkele vrije ademhaling waerdig is. Om deze te bezitten, haten, vervolgen en vermoorden zij eikanderen om deze te bezitten,

doen zij uw bloed , uwe tranen , als water,

wegftroomen voor één handvol meer of

minder, verdelgen zij ganfche gedachten van u! Is dat niet fchandelijk?

vsle zwarten door elkander.\ Ha! fchandelijk! fchandelijk !

donald.

Wie zijn dan deze blanken, die u martelen, vertrappen en vermoorden? van waer hebben zij het regt, om met uw bloed en tranen te fpelen? Omdat zij zwakker en fnooder zijn, dan gij ? Omdat hun aengezicht bleeker is, dan het uwe?

een zwarte.

Die booswichten !

allen, wild door elkander. Die booswichten! die booswichten !

donald.

Aenbidt gij niet éénenSchepper, daer boven? Aenbidt gij niet éénen almagtigen Schepper, gezeten boven zijne zon en Herren?

G 4 al-