Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3« )

Te fatpen 3* Steden 400 Dorpen en 60 Ade'lyke Slooren.

UI. 't G aaflchsp Zf.flano, word verdeclr in de bewefter en beoogt r Scftelde, heeft 6ftém< rn nde Sreeden / Middelburg, Zieri{zee, Gses, Theolen , Vtiffinge en l'eere ; ae andere >reden ryn , lirouv'ersbaven , Amt* i&uyden en Sr Maartemdye, ht ett s Stee? den, ito Dorpen en iz Heerlyfcbeden.

£V. De Heertykheid van Uitrecht heeft vyf Steeden als ; * Uïjeeht, Awersfio't, Rbeenen, Wyk. en Montfotrt f- 65 Dorpen en 63 Ridderfchsppen

y. De Heerlvkheid Friesland, heeft 11 Steeden sis: Leeuwaarde, bolswaart, Franekrr , Sneek , Doe\um , Harlinge, Staveren^ Sloattn , VVerkum , Tiji en Bindeloopen; 360 Dorpen, bevat 129 dtlylént Morgen t groet in omtrek 4? Mylen ; en word ver. deelt in drie Quartieren als: Oofiu^o ; Wet* tergo en Zeve'nwclde.

g. Ocjlergo beitaet in II Grietenyen en ug Dorpen

%. Wefiergp\x\ 9. Grietenyen en 126 Dorpen. 3. Zevenweldexn to Grietenyen en '04 Dorpen. Vl. De Heetlykheid overvssel , btftaet uyt

de Ridderfchap hcett tl .reeden en wotd

verdeelt in dne Droji Amften: als: Zal*

lapt, Tvjent en Volier.heven. ©n'der Zallant behooren de Steeden Deventer

dumpen en 'Zwel, On?

Sluiten