is toegevoegd aan uw favorieten.

[De Haagsche princelyke en koninglyke almanach, voor het jaar 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 8i)

van de Boom , leggende op de TelTelfche Kaay.

Van Amjterdam op N sarden , 's Woensd. 's middags ten 12 uuren.

Op Haffeit Somers Zond 's.Maend. 'sWoensd. én Vryd. 's avonds voor 't fluyten van de Boom, 's Winters Zond. geen Schip, leggende voet de Klokteeg.

• Op .Zwartjluys en Mtft>df Dingsd Saturd; 'savonds, 's Winters, 's Woensd. voor 't fluytera van de Boom , leggende op de Teflelfche Kaay.

Op Elburg Dingsd Dond, en Saturd. lavond» Voor 't fluyten van den 52'obnri.

Op Groningen Zond. en Dond 's morg. vroeg leggende voor de dubbelde Wotftfteer*.

Op Venlo Somers van de Geldetfchc Kaay, alle £4 dagen een Schip, .

Op IVefel enz. alle 14 dagen van de Geide** fehe Kaay.

Op Hillegom1 Dings. en Vryd. 's naniidd. ten z uuren van de Heeregragr.

Op Huysduynen 's Maend. 's Woensdags en Saturdags 's namidd. ten een uur, by de Haring* pakkers Toorn.

Op Brouwershaven om de 14 dagen Één Sehip lejjgendr by de Nieuwe Luterfche Kerk.

Op Kuylènburg alle weeken Vrydags 's midd, van de Cingel. .

Op Vianen om de 14 dagen Donderdags, te Keviageo op 't Kokkin.

Op IVttrdtn 's Maend. en Dond. 's midd ten lU RKien, 9 % Y*»