Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

li Galilei Leerampt in de

konde onthouden, in toornige woorden tegen hem uit te berften. Doch 't zoude Galilei niet veel moeite hebben gekort, weer m de gunlt van dezen fchranderen Prins te geraaken, en van de lafteringen zyner vyandcn een emde te maaken; en zyn vriend Guidobaldi delMontc, boodt hem tot dat einde zyne bemiddeling aan. Maar hy nam het befluit, zyn leerampt neer te leggen, en elders zyn geluk te beproeven.

§ io.

Toen hy nu onverzettelyk by zyn voorneemcn bleef, zo gaf hem de Marquis del Monte r brief van aanbeveeling aan Philip pus bALviati. Het huis Salviati was toen, geiyK Kei thans nog is, één van de ryktte en aanzienlykfte te Florence, 't Was met het huis de Medicis heel naauw vermaagfchapt: want de Grootmoeder van Philippus Salviati, Lucretia, was eene Dochter van den pragthevenden Lorenzo, en Moeder van den Groothertog Cosmus I. Philippus fcheen, de liefde tot de weetenfchappen en Geleerden, van ZYn' Overgrootvader, Lorenzo de Medms, te hebben geërfd, en was inzonderhem m deMathefis zeer geoefend. In den brief van aanbeveelt aan hem, roemde de Marquis onzen Galilei als een' Wiskonftenaar, die de Theorie met de Praktyk zo wift te verëenigen, dat iedere Jrchimedes tyd zyns gelyke niet was geweeit. Qi 3;

Phi-

(13) Nic-.GuERARuiNi inbetLeevenvahGKMtü

Sluiten