Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

pitt.

ti^yLMS?e? %derhaIven indach-

r fst °U nie£ rP°e.d een Vloot uitterasten, en vennids wy zeen kans

o» de Jint ElniSra"^n een gedeelte een rJJ^V" een ander Sed^lte SL™ ,nf Iaat-en ondernemen op

de kost r, ffken ^ V1'y» van hun «e kost te geven.

Willem.

Zukd.vnÏÏi§e,^' WeIke een roem ZU1C gy achterlaaten — nv tnnnri

wezendlyk belang te Reflen in „nï

rampen en bitterfyden _'GodT.

ken ^2 '2 |4 complimenten maaSr hit n f 1S- het ««et,

ut Willem.

VaderLnH^ ^ gIa"S' zal ik mvn -Vadeiland, onder het gejuich mynS

" 5 vrien-

Sluiten