Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 de 3 Kemphaantjes?

Dtn zal. ik jou een Kintje maaken, Reinen Maaget blyyen, x Van de Galjon, allemaal laari laan, Van,de Galjon, &c

3. Sa'l je myn een Kintje maaken, Reine Maaget blyven,

Dan zal ik jou op Kers nagt, Rypen Druiven dóen fnyden, Van de Gal jon, .allernaar laari laan, Van de Galjon, &c.

4. Zal je myn op Kers nagt, Rypeo Druiven doen fiiyden, Dan zal ik jou op flnt Jans nagt, Schaafen leeren Ryden, . Van'de Galjon, allemaa'laan laan,

Van de Galjon, &c.

5. Zal je myn op fint Jans nagt, Schaafen leeiren Ryden,

Dan zal ik jou op de Zoute Zee, In eèn Vaatje doen dry ven, Van de Galjon , allemaal laari laari, Van de Ga4jon, &c. «

6. Zak gy myn op de Zoute zee, In een Vaatje doen dry ven,

Dan zal ik een Meisje ftuuren, Die gy nu kan geryven, Van de Galjon, allemaal laan laari, Van de Galjon, &c.

7. Zal je myn een Meisje ftuuren. Die myn zal doen geryven,

Dan zal ik jou van witte Melk, Swarten LETTERS fchryven, Van de Galjon, allemaal laari laari, Vnn de Galjon , &c.

S. Zal je myn van : witte Melk, Swarténf LETTERS fchryven,

Spif

Sluiten