Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

p R INSMA N. *9

Een Nieuw Lied. Op een Aangenaame Wys.

Waakop,övolkèvryeNederlanden, . *S heden is het meer dan tyt, ZtSC L Neêrfand^n

En fu^ns van herten vrolyk enbly.

Wilt niet meer treuren, maar wilt vro.

lefSl van onzeOranje-Vorft , ifwilt uw dankbaare harte breien,

in m°ranie vtQlyk Ult

De Oranje.ftamboom.die zal luftig Vn w ^z'ön en maan zal bly ven ftaan,

? Leef lang, 6 Vorft, jalaagemoogt gy

Waardoor al whMter. to^beeven^ Terwyl gy de vrede en ruft iteeasnouum

ftand

Leef lang, ó Ne/r'lands GrooteKroonT.eefl°nrgfotheilvan»tvryeNederland,h^J^l'A "„h «, vr.de saat beminnen,

Sluiten