is toegevoegd aan uw favorieten.

De vrolyke prinsman, zingende allerhande nieuwe liederen, op deeze tegenwoordige tyd toepasselyk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PRINSMAN. $?t

weeten lafter van hem te praaten;

't Is beft men laat

Dit gruwel kwaad, { Laaten wy God looven ,

Vivat Oranje boven.

9, Komt gy Neérlands Volk te zaam 5 Laaten wy met hare en handen Qns door liefde gaan verpanden,

Als onze Voorvaders hebben gedaan; Dan zal God ons Land laaten bloei jen, pan zal Koopman enZeevaardgroeijen^

Met de Ambagtsman

Zal 't beter gaan;

Laaten wy Hem looven,

Vivat Oranje boven. . 10. Nog een versje voor het left, Vreeft God en de Overheden, Dan geniet gy ruft en vreede.

En die hou ik voor het beft; Wilt des Digters raad belhouwen, Pan z^l het u nooit berouwen;

Daar vreê regeert,

Het Land vermeert,

Laaten wy God looven,

Vivat Oranje boven.

Een nieuw lied, op de Verëeniging en Vriendfchap van Amfteïs Burgers!

Stem .' Wel waar of myn Rozalinde blyft:» j\.ïmti oe Wet Wenöfcfjap tooonfc/