is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe Europische staatssecretaris, vervattende [...] al het merkwaardige [...] nieuws [...] van maand tot maand, voorgevallen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

543 De Nieuwe Europifche Staats-

zwaarigheid , bewilligden- om de benooriigde reisgelden te verfchieten, houdende ;bt pand of namptifTement het Briefje op Lorden.

De Heer Zannowkh kogt vervolgens veel Koopmanfchappen, waar van iiy de Heeren Chomel en Jordan verzogt de betaaling te verfchieten; 't geen zy dee; dén, op vooiwaarde evenwel dat zy 2elis die Koopwaaren naar Genua zouden ex- j pedieeren \ om eer niet afgeleverd te worden dan tegen gereede betaaling. Een Juwelier, met wien Zannowicb in onder* tandeiing was getreden , wegens een par- ] tye Diamanten van'omtrent 15000 Gulden , verzogt insgelyks de Borg-ogt der Heeren Chomel eii Jordan , dien dezelfde weigerden: toen proponeerde Zarr^owtcrt dat'die Diamanten door de Heeren lbomei en Jordan na Genua zonden gezonden worden , om tegen comptame" betaaling te kunnen worden afgeleverd. Del Verkoöper ftemde 'er in, en de Diaman. ten, onder het Zegel van den Heer ZannmrcH, Wkrtreri gefield in handen van de Heeren C/mnel en Jordan , die dezelve| na Genua infeheepten en aldaar in verze j kerde handen lieten IreUen.

DeWiffels, door Zannowich op Gema getrokken , wierden reprotelleerdj van non-acceptatie en non- bJtaalir.g.A

zyngi