Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o De EDELMOEDIGE VRIENDSCHAP ?

Wanneer men 't aartig en met oordeel weet te fpeeletTr Niet minder 't oor doet ftreelen. Ik heb, hierom, van tyd tot tyd, Me in ftilte geoeffend, als ik myne les ftudeerde.

Dat thans uw oordeel aan my recht doe, of myn vlyt Beloond is:'kweet datgy't yoorlang.met kunst.handteerde,

julia.

Zeer gaerne.

nelson.

Welke taal zult gy verkiezen, 't fransch, Het duitsch of 't itaaljaansch ?

julia.

Dit is het zelfde. Althans Het komt my zo te vooren, Dat, zo ons ooit muzyk zal treffen of bekooren, Het juist van zulk een' aart en nadruk wezen moet, Dat het de ziel, in 't geen het voortbrengt, fpreeken doet.

Den juisten ftaat van 't hart zangkundig uit te drukken. Kan ieder natie toch.

de zangmeester.

Het geen de Lady zegt, Is eene waarheid, die, hierin, 't gefchil bedecht; Tegens Corali. 'k Heb hier een aria dat nieuw is.

corali.

Wil 't gelukken, Zo zal ik 't zingen. JRIJ

Sluiten