Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

dat mm niet anders dacht, of het zon met haar gedaan geweest zijn ; terwijl Dormond, welke nu voorzeker den d^od verwachtte , zich zeer gelaaten toonde en in zijn ziel verheugd was, wijl hij nu gezien had, dat zijn Fannij hem getrouw gebleven was. Zijn grootfte bekommernis was dus maar , hoe het met zijne zielsbeminde gefield mogt zijn, en dat zij zich zijn lot te zeer zou aantrekken. Zijne wonden waare dus wel dra geheeld en na dat bij etlijke keeren voor den Rechter in bet verhoor had geweest, liep 'er een algemeen gerucht, dat Dormond eerlang het hoold zou moeten verliezen.

De ziekte van Fannij had ook eerder uitgewoed als men in den beginnen wel had moogen vermoedden , waar door zij ook welhaast begon te heritel» len , en haar Vader dit ziende, en niets op het oog hebbende dan aan zijne wraaklust te voldoen , deed het zijn Dogter nu welhaast te weeien koomen, dat haar minnaar, zijn min voor haar, op het Schavot met zijn (even zou moeten boeten. In den beginnen fcheen het weder, of deze tijding haar den dood zou gekost hebben, doch weinig tijds hier na had deze wiede tijding eene

te.

Sluiten