Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maarsen , alle dagen 's middags ten 12 uuren, van de Cingel voor 't Klooster en ten 2 uuren van de Berebyt;men gaat ook daarmede op Ouderkerk, Abcoude , Bambrug, Loenderfloot, 'Nieütatrfluis, Breukelen en kandere plaatfen , dien coers liggende.

medenblik, Dingsdag, Donderdag en Saturdag 's morgens, van de Nieuwenbrug.

; mechelen, om de 3 dagen een Schip hgt op de Cingel, over Maltha.

Maastricht, Dingsd. en Vryd. ten 12 uuren een Posr.

meppelt, Dingsd. en Saturd. een Schip, maar des Winters op Woensdag alleen.

middelburg, Saturdags een Schip.

munster, Dingsdag en Vrydag ten 12 uuren een Post.

, N.) naarden , (van Amft. door Muiien op) van 1 April tot 50 Sept. Zondags 's morgens ten 5 , 7 en 10 uuren, s middags ten 2, halfs en half6 ; inde week 's morgens ten 6, 8 en 10 uureni van den 1 Octob. tot 21 Maart 's morgens ten 7, 9 en 1 uure, 's midd. ten 3 en half 6 uure. Ligt op de Prinfegr. tusfchen de Utrechtfche Straat en Amftel: men betaald tot Muiden 5 ft. 12 p. en van daar op Naarden 3 ft. 4 p, dus" * 5

Sluiten