is toegevoegd aan uw favorieten.

Almanak, voor de beschaafde jeugd. Voor het jaar 1799

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

COOSJE aan MIETJE.

li eve mietje!

Ik heb in langen tijd geen briefje van u gehad, en ik geloof dat gij' mij vergeten hebt; of bent gij nog boos op mij, om dat ik voorleden aan u geen dubbeltje lenen wou, om lekkers in een Winkel te kopen . toen wij te zamen gingen wandelen ? ik geloof dat wel, maar als dat waar is, dan zijt gij niet zoet; want ik krijg van Moeder wel fpeelgeld, maar ik mag daar voor niet ihoepen; ik mag daar wel wa t voor kopen , dat ik gebruiken kan voor mijn pop of fpeelgoed; ik mag wel wat aan een arm kindje geven, maar anders niet.

Ik heb een klein boekje van Moeder gekregen, weet gij niet, zo groot als een alr> anak, daar moet ik in opfchrijven wat ik voor mijn geld koop, of wat ik daar mtê doe, en dat moet Moeder alle week naarzien. Gij zei toen wel tegen mij, dat gij het dubbeltje mij zou weerom geven , maar om dat ik niet fnoepen raag, geloofde