Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN DE

KINDEREN,

Naar het Franfche van F RE VIL LE.

Beminlijk kroost, de lust van Ouderen en Maagen, In wier geneuchte ons hart door 't zoet herdenken deelt,

Hoe fmaakt gif 't vol genot van blijde levensdagen ,

Daar ge onbekommerd danst en fpringt en lacht enfpeelt!

Verzeld van lachjes, die u volgen op uvr lebreden, Verfchijnt ge als in een' zwerm van lieve minnegSon,

Daar Venus cn de (loet der drie bevalligheden ü Geren met een' krans of frisfehen roozenkroon.

5t Geringfte fpeeJgoed houit uw hart als opgetogen , Eenznikren penning is voor u een rijk trefoor,

Een zeepbol in de lucht, een witje om boog gevlogen, Venukt uw (harend oog, komt u betoovrend voor.

Eeu

Sluiten